Powrót
Kalkulator doboru prepartu PKU dla niemowląt
JAK KORZYSTAĆ Z KALKULATORA?
  1. W zakładce DANE PACJENTA wprowadzamy dane: masę ciała, tolerancję fenyloalaniny oraz zapotrzebowanie na białko i na energię na kg m. c.
  2. W zakładce ZAPOTRZEBOWANIE otrzymujemy dobowe zapotrzebowanie na białko i energię dla naszego pacjenta
  3. W wierszu ŹRÓDŁO FENYLOALANINY należy wybrać pomiędzy pokarmem naturalnym a mlekiem modyfikowanym; w przypadku wyboru mleka
    modyfikowanego, wybierz używany produkt
  4. W zakładce PROPONOWANE PREPARATU PKU otrzymasz propozycję preparatu do zastosowania u swojego pacjenta
DANE PACJENTA
zmień
masa ciała
dziecka (kg)
zmień
tolerancja
phe (mg)
zmień
zapotrzebowanie
na białko (g/kg m.c.)
zmień
zapotrzebowanie
na energię (kcal/kg m.c.)
ZAPOTRZEBOWANIE
8
zapotrzebowanie
na białko (g/d)
384
zapotrzebowanie
na energię (kcal/d)
ŹRÓDŁO FENYLOALANINY
pokarm
naturalny
mleko
modyfikowane
Energia
kcal/100 ml
Białko
g/100ml
Phe
mg/100ml
objętość mleka
do wypicia (ml)
białko
z mleka (g)
białko do uzupełnienia
z preparatu PKU (g)
energia
z mleka (kcal)
energia do uzupełnienia
z preparatu PKU (kcal)
PROPONOWANE PREPARATY PKU DO ZASTOSOWANIA
Milupa PKU 1 mix (ml)
ml zawierające
brakującą ilość białka
kcal w ml
dopełniających
XP Analog LCP (ml)
ml zawierające
brakującą ilość białka
kcal w ml
dopełniających
Wskazane preparaty są jedynie propozycją. Preparaty powinny być stosowane pod nadzorem lekarza. Nie mogą stanowić jedynego źródła białka. Muszą być podawane w połączeniu z innym źródłem białka np. mlekiem matki lub odpowiednim preparatem do żywienia niemowląt, aby pokryć zapotrzebowanie na fenyloalaninę, płyny i składniki odżywcze zgodnie z wymaganiami
PREPARATY PKU DLA NIEMOWLĄT
 
W przypadku zbyt dużej objętości posiłków do diety można wprowadzić preparat skoncentrowany Milupa PKU 1, co pozwala na dostarczenie większej ilości białka w mniejszej objętości posiłków.
W przypadku zbyt dużej objętości posiłków do diety można wprowadzić preparat skoncentrowany Milupa PKU 1, co pozwala na dostarczenie większej ilości białka w mniejszej objętości posiłków.
  1. H.Kunachowicz, I.Nadolna, B.Przygoda, K.Iwanow. Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa 2005
  2. Żółkowska J. "Postępowanie dietetyczne w klasycznej postaci fenyloketonurii", Standardy Medyczne Pediatria, 2014 (11), 225-230